Audyt strony www

Audyt strony www to, najprościej rzecz ujmując, testowanie i analiza sklepu internetowego pod kątem tego, czy spełnia swoją nadrzędną funkcję, czyli czy sprzedaje. Tego typu działanie ma na celu odpowiedzieć na kluczowe dla właściciela sklepu pytania:

-jakie zmiany warto wdrożyć, aby klienci kupowali więcej? 

-jakich optymalizacji można dokonać, aby sprzedaż była częstsza?

-jakie działania warto podjąć, aby sklep był częściej odwiedzany? 

-jak konwertować większy odsetek odwiedzających na faktycznych klientów sklepu? 

-czy sklep spełnia podstawowe standardy bezpieczeństwa?

Audyt strony www – jak wygląda?

Audyt SEO pozwala określić to, jak dana witryna prezentuje się od strony technicznej oraz, czy posiada błędy. Dzięki audytowi jesteśmy w stanie również ocenić jakość strony www. Tego typu działanie warto wdrożyć w przypadku witryn i e-sklepów stawiających na nowoczesne rozwiązania, mających na celu poszerzenie grona odbiorców. 

W celu wychwycenia ewentualnych błędów, podczas audytu strony www, kontroli poddawane są następujące kryteria:

-organizacja

-nawigacja

-użyteczność i funkcjonalność

-atrakcyjność szaty graficznej sklepu i dopasowanie do branży sklepu

-spójności i poprawności treści

-szybkość i czas ładowania strony

-optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, potencjału marketingowego oraz poprawności technicznej.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt SEO zajmuje się również interesami konsumentów, odpowiadając na pytanie, czy strona www przechowuje dane użytkowników w bezpieczny, poufny sposób oraz, czy i w jaki sposób informuje ich o formie przetwarzania i wykorzystywania zdobytych danych. Działania podejmowane w ramach audytu pomagają także określić, jakie koszty i ryzyko wiąże się z zaniechaniem optymalizacji i niewdrożeniem potrzebnych zmian. 

Audyt SEO – jakie korzyści ze sobą niesie?

Kluczową korzyścią płynącą z audytu strony internetowej jest możliwość wykrycia potencjalnych problemów, a co za tym idzie, polepszenia funkcjonowania strony. Optymalizacja sklepu www ma na celu zwiększenie jego zdolności do przyciągania użytkowników oraz konwertowania ich w klientów. Przeprowadzenie audytu strony www pozwala na przemyślaną i odpowiednio przeprowadzoną optymalizację obejmującą zarówno kwestie dotyczące użytkowników, jak i wyszukiwarek. Wdrożenie zaleceń płynących z audytu i zneutralizowanie ewentualnych uchybień i błędów pozwala zwiększyć ruch na stronie, jej jakość oraz poprawić współczynnik konwersji.

Działania wpisane w audyt podsumowane są raportem stanowiącym ogólną ocenę poszczególnych elementów prosperowania strony www oraz, w przypadku wykrycia błędów, zawierającym wskazówki odnoszące się do sposobu ich wyeliminowania. Tego typu dokument jest przydatny zarówno dla przedsiębiorcy, jak i E-commerce Managera.