Buzz marketing (marketing szeptany)

Buzz marketing, zwany również marketingiem szeptanym oraz marketingiem plotki, odnosi się do działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu wywołania u klientów pozytywnych odczuć, rekomendacji i skojarzeń odnoszących się ogólnie do marki, konkretnego produktu lub usług oraz zainicjowania dyskusji w sposób naturalny i swobodny. Zamysłem działań wpisanych w marketing szeptany jest zatem dążenie do sprowokowania konsumentów do dobrowolnych, spontanicznych i niezależnych rozmów na temat marki i oferowanych przez nią produktów lub usług. Rolą marketera jest zatem ograniczenie się do pobudzenia dyskusji. 

Marketing szeptany – zalety 

Buzz marketing jest coraz bardziej uznawaną formą promocji. Wszystko ze względu na dużą wiarygodność komunikatów przekazywanych przez innych konsumentów oraz naturalność i prostotę. Zgodnie ze statystykami, 9 na 10 konsumentów stając przed wyborem danego produktu, kieruje się opiniami innych klientów. 

Buzz marketing umożliwia:

-szybkie dotarcie do wielu potencjalnych klientów

-wypracowanie pozytywnego wizerunku firmy

-zwiększenie ruchu na stronie www firmy przy zachowaniu działań długofalowych

-promowanie niemalże każdego produktu i usługi

Marketing szeptany staje się coraz bardziej skuteczną formą promocji, a mimo to nie wymaga stosunkowo wielkiego nakładu pracy. Działania wpisane w tę formę oparte są przede wszystkim o serwisy społecznościowe, fora internetowe i strony www. Wdrażając we własnej firmie działania wpisane w buzz marketing należy jednak pamiętać o tym, by robić to z wyczuciem i dobrym smakiem – zbyt nachalne, nieudane “szepty” o firmie, produkcie czy usłudze nie tylko nie skuszą potencjalnych odbiorców, ale wręcz ich zniechęcą, wypracowując w świadomości niedoszłych klientów niekorzystną opinię.

Buzz marketing – przykładowe formy

Marketing szeptany przybiera różnorodne formy, dzięki czemu działania można w pełni dopasować do potrzeb firmy, branży oraz specyfiki oferowanych produktów lub usług.

Do rodzajów buzz marketingu zaliczyć można:

marketing wirusowy – polegający na tworzeniu atrakcyjnych dla odbiorcy komunikatów – zazwyczaj są one zabawne lub wzbudzają skrajne emocje. Są zaprojektowane w taki sposób, by można je bez trudu przekazywać kolejnym osobom – najczęściej przybierają formę filmiku lub e-maili

brand blogging – odnoszący się do tworzenia blogów i aktywność w blogosferze w celu dzielenia się wartościowymi informacjami zachęcającymi do dyskusji

community marketing – obejmujący tworzenie i wspieranie niszowych społeczności, np. konkretnych grup użytkowników, forów internetowych, itp., które będą dzieliły zainteresowania daną marką lub rodzajem produktów

product seeding – polegający na dostarczaniu próbek lub finalnych produktów do wpływowych jednostek (np. blogerów, celebrytów, youtuberów) 

cause marketing – opierający się na wspieraniu istotnych kwestii społecznych. Tego typu działanie korzystnie wpływa na wypracowanie pozytywnego wizerunku firmy

trendsetting – obejmujący promowanie mody na konkretną markę lub produkt. Odbywa się to przez wywołanie chęci naśladownictwa wśród otoczenia

casual marketing – promujący równocześnie za pomocą jednego produktu lub usługi następnych ofert, nie związanych z głównym celem promocji

evangelist marketing – określany jako zaawansowana forma buzz marketingu. Polega na wypracowaniu u klienta tak dużego zaufania i przekonania do produktu lub usługi, że z własnej woli rozpoczyna przekonywać innych do skorzystania z oferty firmy.