CTR – współczynnik klikalności

CTR zwany współczynnikiem klikalności (z ang. click through rate) określa stosunek między liczbą kliknięć a wyświetleniami reklamy. Jest on mierzony procentowo. Dla przykładu – w kampanii, w której na 1000 wysłanych maili 250 użytkowników kliknie w link, wskaźnik CTR będzie wynosił 25%. W przypadku określania wskaźnika kliknięć, pod uwagę brana jest realna ilość kliknięć, a nie liczba unikalnych użytkowników klikających w reklamę. Współczynnik klikalności dotyczy zarówno wyników płatnych, jak i organicznych. Klikalność konkretnego linka jest określana w nawiązaniu do danej frazy kluczowej kierującej do konkretnej strony. 

CTR – o czym informuje? 

Wskaźnik kliknięć stanowi jedną z głównych miar zaangażowania odbiorców, do których kierujesz reklamę. Click through rate wskazuje zatem, jak dużą ilość subskrybentów przekonała przygotowana przez Ciebie kreacja, zachęcając do podjęcia działania, jakim jest kliknięcie w konkretny link. CTR pozwala zatem określić, czy i w jakim stopniu oferta została dopasowana do potrzeb i preferencji odbiorców oraz, czy czas wysłania wiadomości był odpowiedni. Im wyższy wskaźnik kliknięć, tym większa pewność, że działania reklamowe są odpowiednio dostosowane do specyfiki grupy odbiorców, a sam przekaz atrakcyjny i zachęcający zarówno pod względem treści, jak i szaty graficznej. CTR pomaga zatem określić stopień zaangażowania odbiorców. 

Współczynnik klikalności – zalety 

Wskaźnik CTR pozwala nie tylko ustalić, czy przygotowywane przez nas kreacje reklamowe są atrakcyjne, przez co i skuteczne, ale również może określić skuteczność słów kluczowych. Zarówno każda reklama, jak i słowo kluczowe mają własny CTR, dzięki czemu można ocenić, które frazy i formy komunikatów są skuteczniejsze. Kolejną zaletą CTR jest fakt, iż wskaźnik ten jest w pełni obiektywny, w przeciwieństwie np. do wskaźnika otwarć (Open Rate), w przypadku którego działanie, gdzie odbiorca np. nie pobrał obrazków dostępnych w wiadomości, może rzutować na to, że systemy dedykowane e-mail marketingowi nie zaliczą wiadomości do grona otwartych. Analizując zatem wyniki otwarć kampanii, możemy mieć jasny pogląd na faktyczną skuteczność reklam.