Duplicate content

Duplicate content stanowi powielanie treści. Możemy mówić o takim zjawisku w sytuacji, kiedy ta sama zawartość w formie tekstowej występuje w kilku adresach URL. Kopie treści często są skutkiem nieświadomych działań. Mówiąc o duplikacji treści, możemy wyróżnić dwie grupy: duplicate content na jednej domenie (witrynie) oraz powielanie treści w obrębie wielu domen. W przypadku powielania treści w obrębie jednej witryny najczęstszym błędem jest strona główna umieszczona na kilku, pozornie różniących się od siebie adresach, np.: http://xyz.com, http://xyz.com/index.html, http://www.xyz.com, http://www.xyz.com/index.html. Mimo że adresy te wizualnie różnią się od siebie, przez wyszukiwarki są one traktowane jako jeden adres URL. Twórcy stron często nieświadomie popełniają ten błąd np. podczas wprowadzania wersji strony do druku czy dwóch wersji – na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne. W przypadku powielania treści w ramach wielu domen, działanie to może być świadome. Tego typu praktyka określana jest jako syndykowanie treści. Działanie to praktykowane jest zazwyczaj przez duże serwisy udzielające prawa do przedruku swoim partnerom biznesowym. W ramach takiej współpracy należy dopilnować kwestii umowy, która powinna zawierać zapis dotyczący tego, że strona przedrukowująca tekst zobowiązana jest do linkowania do oryginalnego źródła oraz zablokowania publikacji przed indeksacją. 

Duplicate content – o czym należy pamiętać?

W przypadku wykrycia kopii treści, wyszukiwarka Google zawsze blokuje powieloną treść – to działanie ma na celu utrzymanie porządku. Wyniki wyszukiwania nie wyświetlają się zatem dwukrotnie, nawet w sytuacji, gdy powielone treści występują w obrębie kilku domen. Jeśli różne domeny mają powielone treści, a nie zostały stosownie skonfigurowane, Google samodzielnie wybierze tę, która jest najlepiej dopasowana do strony. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska duplicate content, powinniśmy zadbać o regularną konfigurację i optymalizację witryny.